Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kąpiel" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kąpiel" po polsku

kąpiel

obrazek do "bath" po polsku
rzeczownik
 1. bath , **   [policzalny]
  Is the water hot enough for a bath? (Czy woda jest wystarczająco ciepła do kąpieli?)
  He took a quick bath. (On wziął szybką kąpiel.)
 2. plunge **
  • nur, nurkowanie, kąpiel
   How was your plunge? Is the water warm? (Jak twoja kąpiel? Czy woda jest ciepła?)
 3. bathe *

powered by  eTutor logo