ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"journal publisher" — Słownik kolokacji angielskich

journal publisher kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawca czasopisma
  1. journal rzeczownik + publisher rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since when do you need permission from a journal publisher to make an index of citations which point to their journals?

powered by  eTutor logo