NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"joking way" — Słownik kolokacji angielskich

joking way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga żartowania
  1. joking przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The term megillah is also used in a joking way, in reference to any lengthy story.

    Podobne kolokacje: