"join the company" — Słownik kolokacji angielskich

join the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyłącz się do towarzystwa
  1. join czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He joined the company in 1957 and has held the top position since 1987.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo