"join one's company" — Słownik kolokacji angielskich

join one's company kolokacja
Popularniejsza odmiana: join the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dołączać czyjś spółka
  1. join czasownik + company rzeczownik
    Silna kolokacja

    He joined the company in 1957 and has held the top position since 1987.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo