"join companies" — Słownik kolokacji angielskich

join companies kolokacja
Popularniejsza odmiana: join the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrudnij się w spółkach
  1. join czasownik + company rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He joined the company in 1957 and has held the top position since 1987.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo