"jobless roll" — Słownik kolokacji angielskich

jobless roll kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rolka bezrobotnych
  1. jobless przymiotnik + roll rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Germany also reduced spending last year on job-creation programs, which helped add nearly 400,000 people to the jobless rolls last year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo