"jednogłośna decyzja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jednogłośna decyzja" po polsku

"jednogłośna decyzja" — Słownik kolokacji angielskich

unanimous decision kolokacja
  1. unanimous przymiotnik + decision rzeczownik = jednogłośna decyzja (sędziów)
    Bardzo silna kolokacja

    Well you've got to have a unanimous decision haven't you?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo