ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"jakiś rodzaj czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jakiś rodzaj czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. kind *****   [policzalny lub niepoliczalny]
  What kind of music do you like? (Jaki rodzaj muzyki lubisz?)
  This is not my favourite kind of food. (To nie jest mój ulubiony rodzaj jedzenia.)
  It's some kind of tradition. (To jest jakiś rodzaj tradycji.)
 2. type *****
  • typ, rodzaj [policzalny]
   What type of clothes do you usually wear? (Jaki typ ubrań zazwyczaj nosisz?)
   She likes this type of entertainment. (Ona lubi ten typ rozrywki.)
 3. sort *****   [policzalny]
  That is the sort of question we have to answer. (To jest rodzaj pytań, na które musimy odpowiedzieć.)
  I hate these sorts of shoes. (Nienawidzę tych rodzajów butów.)
 4. brand ***
 5. variety ****
  • rodzaj, typ, odmiana (np. rośliny) [policzalny]
   This is a new variety of a fern. (To jest nowa odmiana paproci.)
   There are one thousand varieties of this plant. (Występuje tysiąc odmian tej rośliny.)
 6. style ****
 7. nature ****
  • rodzaj, typ [tylko liczba pojedyncza]
   This is a new nature of a chemical compound. (To jest nowy typ związku chemicznego.)
   I need another screw of this nature - do you have any? (Potrzebuję kolejnej śrubki tego typu - masz jakieś?)
 8. gender ***
  • rodzaj (żeński, męski lub nijaki - termin używany w gramatyce) termin techniczny [policzalny]
   Polish has masculine, feminine and neuter gender. (Polski ma rodzaj męski, żeński i nijaki.)
   This word is of masculine gender. (To słowo ma rodzaj męski.)
 9. genus
  • rodzaj (jedna z grup, na jakie naukowcy dzielą organizmy żywe)
   Species are grouped together into genera, genera into orders, and orders into classes. (Gatunki są zgrupowane razem w rodzaje, rodzaje w rzędy a rzędy w klasy.)
 10. breed **
 11. ilk  

Powiązane zwroty — "jakiś rodzaj czegoś"

przymiotnik
męski (rodzaj) = masculine , masc. (skrót)
określony (rodzaj czegoś) = kindful
rzeczownik
orliczka (rodzaj) = brake , pteris latin

powered by  eTutor logo