ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ja, w każdym razie, ..." po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ja, w każdym razie, ..." po polsku

ja, w każdym razie, ...

 1. I, for one, ...
  • ja, w każdym razie, ...
przysłówek
 1. anyway ***
  • w każdym razie; bądź co bądź; tak czy tak; i tak
   Nick wasn't sure whether he agreed with her or not, but he nodded anyway. (Nick nie był pewien czy się z nią zgadzał czy nie, ale pokiwał głową tak czy tak.)
   I know I'm a bad tennis player, but I enjoy playing anyway. (Wiem że jestem słabym graczem w tenisa, ale lubię grać tak czy tak.)
   Anyway, I'm glad to be back home. (W każdym razie, cieszę się że jestem z powrotem w domu.)
   link synonim: anyhow
 2. anyhow
  • w każdym razie; bądź co bądź; tak czy tak; i tak potocznie
   Anyhow, it looks like I will have to tell her about it. (W każdym razie, wygląda na to, że będę musiał jej o tym powiedzieć.)
   There was nothing she could do about it anyhow. (Ona i tak nie mogła nic z tym zrobić.)
   "We have to stop for gas anyhow," said Jack. ("I tak musimy się zatrzymać, żeby zatankować" powiedział Jack.)
   link synonim: anyway
 3. anyways potocznie , także: anyhoo , także: anywho slang
 4. leastways potocznie , leastwise potocznie
 1. after all ***
 2. in any case
  • w każdym razie; bądź co bądź; zresztą
   In any case, we were here first. (W każdym razie, my tu byliśmy pierwsi.)
   I think it won't be that hard to do. In any case, you should try. (Myślę że to nie będzie takie trudne do zrobienia. W każdym razie, powinieneś spróbować.)
   link synonim: at any rate
idiom
 1. at all events
 2. at any rate   język mówiony
  link synonim: in any case
 1. in any event  
  link synonim: at all events
  zobacz także: in any case
przymiotnik
 1. anyroad

powered by  eTutor logo