BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"język znaczników" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "język znaczników" po polsku

"język znaczników" — Słownik kolokacji angielskich

markup language kolokacja
  1. markup rzeczownik + language rzeczownik = język znaczników
    Silna kolokacja

    A very different example comes up with many familiar markup languages.

powered by  eTutor logo