"italicized word" — Słownik kolokacji angielskich

italicized word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydrukowane kursywą słowo
  1. italicized przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was more complicated than the first sheet, with italicized words and sentences all in capital letters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo