"istotę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "istotę" po polsku — Słownik angielsko-polski

istotę

przymiotnik
 1. nucleate
czasownik
 1. nucleate
rzeczownik
 1. being ***
  • istota, stworzenie, jestestwo [UNCOUNTABLE]
   A human is a thinking being. (Człowiek jest istotą myślącą.)
   Every human being has a conscience. (Każda istota ludzka posiada sumienie.)
   Every human being has a right to live. (Każda ludzka istota ma prawo do życia.)
   People are mortal beings. (Ludzie są śmiertelnymi istotami.)
 2. creature ***
  • stworzenie, istota (np. żywy organizm) [COUNTABLE]
   The creature made no move. (Stworzenie nie poruszyło się.)
   Oh, what a lovely creature! (Ach, co za wspaniała istota!)
 3. core , ***
 4. essence **
  • istota, sedno (centralna cecha) [SINGULAR]
   It goes to his very essence as a human being. (To kwestia jego sedna jego natury jako istoty ludzkiej.)
   link synonim: core
  • istota, esencja (w filozofii)
   They would, in essence, be doing the same thing all over again. (Oni, w istocie, robiliby to samo od początku.)
 5. entity **  
  He claims he met an extraterrestrial entity. (On twierdzi, że spotkał się z istotą pozaziemską.)
 6. substance ***
  • kwintesencja, istota, meritum [SINGULAR]
   The substance of the matter are our children. (Kwintesencją tej sprawy są nasze dzieci.)
   What is the substance of your speech? (Co jest istotą twojego przemówienia?)
 7. sum **
  • istota (czegoś)
   I didn't understand the sum of the speech. (Nie zrozumiałam istoty przemowy.)
 8. kernel
  • sedno, istota
   I think we still haven't touched upon the kernel of the matter. (Myślę, że nadal nie poruszyliśmy sedna sprawy.)
 9. warp
 10. nucleus *
 11. critter , także: crittur
 12. distillation
 13. pith
 14. esse
 15. inwardness
 16. substantia  
 17. inbeing