"iron tube" — Słownik kolokacji angielskich

iron tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura żelazna
  1. iron rzeczownik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The tracks passed through cast iron tubes underneath the Fleet sewer.

    Podobne kolokacje: