"involving women" — Słownik kolokacji angielskich

involving women kolokacja
Popularniejsza odmiana: involving a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmując kobiety
  1. involving przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She wants to talk about issues involving women, children and the workforce.

    Podobne kolokacje: