"involving officials" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmując urzędników
  1. involving przyimek + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The money was a result of extraordinary political wangling, involving the Republican Governor, local Democratic officials and union leaders.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo