"involving a woman" — Słownik kolokacji angielskich

involving a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmując kobietę
  1. involving przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She wants to talk about issues involving women, children and the workforce.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo