"involve several women" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: involve women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmij kilka kobiet
  1. involve czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Officials say the majority of cases involved men and women who knew each other.

    Podobne kolokacje: