"involve celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmij sławy
  1. involve czasownik + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We don't get out much and it's not often that anything involving celebrities comes our way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo