ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"involve buying" — Słownik kolokacji angielskich

involve buying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj kupowania
  1. involve czasownik + buy czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Girls," she says "were being taught how to be women and it involved buying stuff.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo