BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"invite into one's house" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapraszać do czyjś dom
  1. invite czasownik + house rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "How can she not know that you have invited a stranger into your house?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo