BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"invite at one's house" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapraszać przy czyjś dom
  1. invite czasownik + house rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She has invited me to Sunday lunch at her parents' house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo