"investment money" — Słownik kolokacji angielskich

investment money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze inwestycyjne
  1. investment rzeczownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But little of the investment money has flowed in yet.

    Podobne kolokacje: