"investigative stage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śledczy etap
  1. investigative przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Natural justice applies at investigative stages:

    Podobne kolokacje: