"investigate allegations" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawdź zarzuty
  1. investigate czasownik + allegation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now, months later, the military says it is investigating the allegations.

powered by  eTutor logo