"invest in one's company" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: invest in companies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inwestować czyjś spółka
  1. invest czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He invested a large amount of money in different companies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo