"invest in companies" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zainwestuj w spółki
  1. invest czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He invested a large amount of money in different companies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo