"introduce for use" — Słownik kolokacji angielskich

introduce for use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw do użytku
  1. introduce czasownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It recently introduced color screens for use in laptop computers.

    Podobne kolokacje: