ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"intramural league" — Słownik kolokacji angielskich

intramural league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wewnątrzzakładowa liga
  1. intramural przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For students interested in playing a sport but not wanting to join a varsity team, various intramural leagues and activities are held throughout the academic year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo