"into one's books" — Słownik kolokacji angielskich

into one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: into a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do czyjś książki
  1. into przyimek + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, the last one will never be made into a book.

    Podobne kolokacje: