"into bags" — Słownik kolokacji angielskich

into bags kolokacja
Popularniejsza odmiana: into a bag
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do torb
  1. into przyimek + bag rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I don't know how it could have got into my bag.

    Podobne kolokacje: