"intimate detail" — Słownik kolokacji angielskich

intimate detail kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczegół serdecznego przyjaciela
  1. intimate przymiotnik + detail rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Over time, the site came to focus on Hall's life in intimate detail.

powered by  eTutor logo