BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"international prize" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): międzynarodowa nagroda
  1. international przymiotnik + prize rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He is a recipient of several international prizes and honors.

powered by  eTutor logo