"international image" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): międzynarodowy obraz
  1. international przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For the moment, Indonesia's international image has gained from the attention brought in the aftermath of the destruction.

podobne do "international image" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "international image" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik