"interesting book" — Słownik kolokacji angielskich

interesting book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interesująca książka
  1. interesting przymiotnik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    "There's a most interesting book I want you to look at," he told him as they walked to the door.

    Podobne kolokacje: