"inter-school sport" — Słownik kolokacji angielskich

inter-school sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport chować/pochować-szkolny
  1. inter-school przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The school also offers inter-school sports and extracurricular-activities competitions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo