"institutional money" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): instytucjonalne pieniądze
  1. institutional przymiotnik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pension funds account for roughly 40 percent of all institutional money.

powered by  eTutor logo