"instantly popular" — Słownik kolokacji angielskich

instantly popular kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast popularny
  1. instantly przysłówek + popular przymiotnik
    Luźna kolokacja

    However, the work proved to be instantly popular in England for a variety of reasons.

powered by  eTutor logo