"instant celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

instant celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa sława
  1. instant przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The programs he did then, at the age of 21, gave him instant celebrity.

powered by  eTutor logo