"inspired moment" — Słownik kolokacji angielskich

inspired moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zainspirowany moment
  1. inspired przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The roof, he thought suddenly, knowing that his last inspired moment had come an eternity too late.

    Podobne kolokacje: