"inside the tube" — Słownik kolokacji angielskich

inside the tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wewnątrz rury
  1. inside przyimek + tube rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There is a significant amount of sand inside the tube.

    Podobne kolokacje: