"inside the bag" — Słownik kolokacji angielskich

inside the bag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wewnątrz torby
  1. inside przyimek + bag rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Put them inside the bag and bring it back to me.

    Podobne kolokacje: