"innovative product" — Słownik kolokacji angielskich

innovative product kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): innowacyjny produkt
  1. innovative przymiotnik + product rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    State aid can be provided only for the development of new, innovative products.

powered by  eTutor logo