"innocent woman" — Słownik kolokacji angielskich

innocent woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewinna kobieta
  1. innocent przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Why would you tell a lie like that about an innocent woman?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo