NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"innocent time" — Słownik kolokacji angielskich

innocent time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewinny czas
  1. innocent przymiotnik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Washington once had a baseball team named the Senators, but that was in a more innocent time.

    Podobne kolokacje: