"inherit one's money" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: inherit money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odziedzicz majątek
  1. inherit czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She never really had to work because we inherited money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo