"infrastructure spending" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki na infrastrukturę
  1. infrastructure rzeczownik + spending rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He opposed borrowing money for infrastructure spending, and recommended a cut in the 2004 police budget.

powered by  eTutor logo