"informed choice" — Słownik kolokacji angielskich

informed choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poinformowany wybór
  1. informed przymiotnik + choice rzeczownik
    Silna kolokacja

    We certainly can't expect the divided Council to make an informed choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo