"inform women" — Słownik kolokacji angielskich

inform women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): informuj kobiety
  1. inform czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And a host of educational programs and Internet sites have sprung up to inform women about their role in history.

    Podobne kolokacje: