"inflict several casualties" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: inflict casualties
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymierz kilka ofiar
  1. inflict czasownik + casualty rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They inflicted more than 49,000 casualties on the Americans, about 12,500 of them killed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo